Make your own free website on Tripod.com

Opći podaci

 

Ime i prezime

Izabela Barišić

 

Završena srednja škola

Medicinska škola

 

Fakultet

Ekonomski fakultet u Rijeci

 

Smjer

Menadžment

 

Godina studija

IV. godina